Veiligheid

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om uw installatie te onderhouden en zo zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Of installaties veilig zijn én blijven is niet alleen van belang voor de veiligheid van uw medewerkers, maar speelt ook een rol bij brandpreventie en daarmee bij de verzekering van uw bedrijf. Verschillende inspecties spelen een rol bij het veilig gebruik van elektrische installaties. Wanneer het gaat om het vakkundig uitvoeren van NEN 3140 inspecties, NEN 1010 inspecties en ATEX inspecties bent u bij Propema aan het juiste adres. U ontvangt bij uitvoering van onderstaande inspecties altijd een uitgebreide rapportage met, indien van toepassing, aanbevelingen om de veiligheid te verbeteren.

ATEX – explosiegevaar

Werkt uw bedrijf met gassen (aardgas, waterstof of argon), of met stof (meel, poedermelk, houtstof)? Het is aannemelijk dat u te maken krijgt met wettelijke verplichtingen omtrent explosiegevaar. Hiermee veranderen de wettelijke eisen aan elektrische installaties – deze dienen dan te voldoen aan ATEX-normen. De hoeveelheden van de stof of het gas bepalen of uw bedrijf dient te voldoen aan deze normen. Periodieke keuring stelt vast of de eisen en voorschriften ten tijde van aanleg van de installatie gehandhaafd blijven, zodat het veiligheidsniveau zorgvuldig gemonitord wordt. Neem voor de mogelijkheden van ATEX-inspecties vrijblijvend contact met ons op.

Offerte aanvragen voor een ATEX inspectie

NEN 1010 – inspecties nieuwbouw

De veiligheidsregels van de NEN 1010 zijn aangewezen in het Bouwbesluit, wat inhoudt dat het een wettelijke verplichting is om hieraan te voldoen. Helaas valt hoofdstuk 6 van de NEN 1010, dat betrekking heeft op de inspecties, daar niet onder. Hierdoor heeft u als afnemer van een nieuwbouwinstallatie geen garantie dat deze ook daadwerkelijk aan het vereiste veiligheidsniveau voldoet. Daarom is het verstandig om deze eerste inspectie van uw nieuwe installatie uit te laten voeren zodat u zeker weet dat deze voldoet aan de NEN 1010. Heeft u vragen over NEN 1010 inspecties of wilt u een vrijblijvende offerte laten opstellen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Offerte aanvragen voor een NEN 1010 inspectie

NEN 3140 – inspecties bestaande installaties

Een van de meest gestelde vragen over de NEN 3140, de norm met betrekking tot de veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties, is of deze verplicht is of niet. Het antwoord is nee. De norm is geen wet, maar heeft echter wel een verplichtend karakter en wordt door de Nederlandse rechter gebruikt als toetsingskader. NEN 3140-inspecties bestaan uit een visueel gedeelte en metingen en dienen periodiek uitgevoerd te worden. De bevindingen worden opgenomen in een rapport zodat u goed zicht heeft op de staat van uw installatie en eventuele verbeterpunten of gebreken. Mochten er gebreken aan het licht komen, stellen wij in de rapportage oplossingen voor die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Heeft u vragen over NEN 3140 inspecties of heeft u interesse in een vrijblijvende offerte? Neem gerust contact met ons op.

Offerte aanvragen voor een NEN 3140 inspectie

Inspectie